Tuesday, July 12, 2011

Isi Penting Karangan

PERANAN REMAJA
1. Remaja harus mempunyai wawasan hidup dan berpandangan jauh.
2. Remaja harus menjalani kehidupan yang sihat dan menjauhkan diri daripada
gejala sosial.
3. Remaja harus memikir dan mengutamakan masa hadapan dan bukannya keseronokan semata-mata.
4. Remaja harus mematuhi segala peraturan dan undang-undang yang melibatkan sekolah mahupun negara.
5. Remaja harus belajar bersungguh-sungguh dang menguasai segala ilmu dan kemahiran.
6. Remaja harus mengutamakan dan sentiasa memelihara imej keluarga, bangsa serta negara.
7. Remaja harus mempunyai jati diri , keimanan diri serta berpegang kuat kepada ajaran agama.
8. Remaja harus mempunyai disiplin diri dan sentiasa mempamerkan akhlak yang mulia.
9. Remaja harus mempunyai semangat patriotik yang tinggi dan sentiasa bersedia untuk berbakti kepada negara.
10. Remaja haruslah sentiasa mendengar dan mematuhi nasihat dan panduan yang diberikan oleh ibu bapa, guru dan pemimpin.

No comments:

Post a Comment