Wednesday, July 13, 2011

Isi Penting Karangan 4

PERANAN KERAJAAN
1. Kerajaan harus mengadakan pelbagai jenis kempen untuk memberi keinsafan dan mendidik masyarakat.
2. Kerajaan harus menguatkuasakan undang-undang dan menjatuhkan hukuman yang lebih berat terhadap golongan yang bersalah.
3. Kerajaan harus mengadakan lebih banyak operasi, pemeriksaan mengejut, sekatan jalan raya dan tangkapan sepanjang tahun.
4. Kerajaan harus membelanjakan lebih banyak wang untuk meningkatkan taraf pelbagai kemudahan infrastruktur dan prasarana.
5. Pihak kerajaan harus menyusun dan melaksanakan pelbagai program khas untuk kesejahteraan rakyat.
6. Pihak kerajaan harus mengawal kenaikan harga barang-barang dan perkhidmatan.
7. Pihak kerajaan harus mengutamakan pembanguna modal insan dalam kalangan pegawai supaya terhindar daripada penyalahgunaan kuasa dan amalan rasuah.
8. Kerajaan harus menghantar lebih ramai pelajar Malaysia untuk menuntuk di luar negara agar pemindahan teknologi dapat dilakukan.
9. Kerajaan harus menawarkan pelbagai jenis pinjaman, modal, dana dan subsidi untuk membangunkan pelbagai sektor ekonomi.
10. Kerajaan harus menawarkan pelbagai jenis insentif kepada pelbagai pihak untuk menarik kemasukan pelancong-pelancong dan pelabur dari luar negara.

No comments:

Post a Comment