Tuesday, June 26, 2012

TERIMA KASIH GURUKU

Pemahaman Prosa Klasik : Hikayat Siak

Set 2 Hikayat Siak

Baca petikan prosa klasik di bawah dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya dengan menggunakan ayat anda sendiri.
Hatta, pada waktu itu Raja Bugis pun datang ke Mengkalis, Daeng Parani, dan Daeng Celak, dan Raja Tuha. Lalu ia mendapatkan baginda, kerana sudah berkenalan dengan baginda, tatkala di Bangkah Kota; baginda duduk dengan Sultan Palembang. Dan serta bertemu dengan baginda, lalu berbicara, hendak melanggar Johor. Daeng Parani pun meminta perjanjian, jikalau dapat Johor, baginda menjadi Yang Dipertuan Besar; Daeng Parani menjadi Yang Dipertuan Muda. Sudah putus muafakat , dan Daeng Parani minta hendak pergi ke Langat, dan mengambil segala Bugis yang ada di sana. Dan barang bila esok, hendak pergi menyuruh membawa surat ke Johor kepada Yang Dipertuan Johor mengatakan, paduka anakanda hendak menuntut kematian Marhum Mangkat Dijulang. Dan jikalau kota yang buruk, suruh baiki kota; yang parit tohor, suruh dalamkan.
Dan serta sampai surat itu ke Johor, maka Yang Dipertuan Johor pun mengampungkan segala orang besar-besar, muafakat, menyuruh membaiki kota, parit. Dan sudah masyhur khabar itu, mengatakan anak Marhum Mangkat Dijulang sudah keluarlah; segala rakyat pun datang, dibawa oleh Raja Negara Selat. Dan serta sampai, bertemu dengan Yang Dipertuan di Mengkalis, mengatakan tuan dari Johor. Dan segala Minangkabau mengatakan tuan dia, datang dari Minangkabau.
Hatta, lalu berkelahi. Maka titah baginda, “Janganlah engkau berkelahi, sama-sama bekerjalah.” Dan baginda pun menyiapkan perahu, kecil besar. Setelah sudah, sampailah ketika yang sempurna, maka baginda pun berangkat ke Johor. Dan segala rakyat Selat, dan segala yang di lahut, semuanya mengiringkan baginda.
(Dipetik daripada ‘Hikayat Siak’ dalam antologi Dirgahayu Bahasaku, Dewan Bahasa dan Pustaka)

(i) Berikan maksud mengampungkan segala orang besar-besar. [ 2 markah ]
(ii) Apakah perjanjian yang dibuat antara baginda dengan Daeng Parani? [ 2 markah ]
(iii) Berikan kebaikan bekerjasama dalam melakukan sesuatu pekerjaan? [ 4 markah ]

Cadangan Jawapan Set 2 Hikayat Siak
(i) Maksud - mengumpulkan semua pegawai [2 markah]
(ii) Perjanjian
- Jika Johor berjaya ditawan, baginda menjadi Yang Dipertuan Besar dan Daeng Parani menjadi Yang Dipertuan Muda [2 markah]

(iii) Sebab
- kerja yang susah akan menjadi mudah
- kerja dapat disempurnakan dalam masa yang singkat
- dapat mengeratkan tali silaturahim
- memupuk semangat bertolak ansur
- menjamin keharmonian
- wujud masyarakat yang bersatu padu
- hasil yang diperoleh dapat dinikmati bersama-sama
- dapat berkongsi idea                         [4 markah]

Pemahaman Prosa Klasik : Hikayat Siak

Set 1 Hikayat Siak

Baca petikan prosa klasik di bawah dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya dengan menggunakan ayat anda sendiri.

Dan sampailah di Kuala Johor. Maka orang Johor pun gegerlah, mengatakan, “Tuan kita sudah datang!” Dan mana suku Laksamana, semuanya datang, menghadap baginda. Maka kata orang Johor, “Jikalau betul asal tuan kami, minta tawarkan air yang masin.” Dan titah baginda, “Baiklah.” Dan lalu diambil rotan, dilingkar, dimasukkan ke dalam air. Maka baginda beryang-yang, “Jikalau betul asal dari raja Johor, hendaklah Allah Taala tawarkan air yang masin, menjadi tawarlah.” Lalu dimasukkan ke dalam lingkaran rotan itu. Maka segera diambilnya air itu. Dan, masing-masing minum air itu, sangat tawarnya, lagi sejuk rasanya. Maka segala orang Johor pun bersoraklah, “Ialah, tuanku patik, Tuanku Yang Maha Mulia ini!” Dan banyaklah yang mengikut baginda. Dan baginda pun bertitah kepada segala rakyat, “Hendaklah kamu mengatakan ‘daulat’.”
Maka baginda pun masuk ke Negeri Johor. Maka dibedil orang dari kubu Johor. Maka segala meriam pun keluar air kepada mulut meriam. Satu pun tiada berbunyi. Maka baginda pun mudik, didayungkan oleh segala rakyat, sambil bertimang, berakung, lalu ke Pangkalan Rama, di jambatan dalam. Maka baginda pun melompat naik ke atas jambatan. Baginda memegang pedang kerajaan yang bernama Sepurejab, telah terhunus dari sarungnya.
(Dipetik daripada ‘Hikayat Siak’ dalam antologi Dirgahayu Bahasaku, Dewan Bahasa dan Pustaka)

(i) Berikan maksud beryang-yang. [ 2 markah ]
(ii) Nyatakan cara baginda menukarkan air masin menjadi tawar. [3 markah]
(iii) Pada pendapat anda, apakah bukti rakyat menunjukkan taat setia kepada pemerintah? [3 markah ]

 
Cadangan Jawapan Set 1 Hikayat Siak
(i) Maksud - membaca mantera/ memuja sesuatu [2 markah]
(ii) Cara
- mengambil rotan, dilingkar
- baginda beryang-yang
- dimasukkan lingkaran rotan ke dalam air     [3 markah]
(iii) Bukti
- sentiasa mematuhi arahan/ perintah
- menjaga keamanan negara
- bekerja keras memajukan negara
- menghormati pemerintah
- mematuhi peraturan dan undang-undang [3 markah]

Friday, June 8, 2012

BERHATI-HATI DENGAN PANGGILAN PALSU 03-2772xxxx

Sumber : http://www.bnm.gov.my/index.php?ch=61&pg=69&ac=2033&print=1

Bank Negara Malaysia ingin mengingatkan orang ramai supaya lebih berhati-hati apabila menerima panggilan telefon yang mendakwa dibuat oleh Bank Negara Malaysia atau mana-mana bank perdagangan.
Hakikatnya ialah:
  • Tiada jabatan "Unit Kad Kredit Palsu" di Bank Negara Malaysia
  • Nombor telefon 03-2772-XXXX bukan talian telefon Bank Negara Malaysia
Orang ramai yang mempunyai akaun bank adalah dinasihati supaya tidak mendedahkan nombor pengenalan peribadi (PIN) dan kata laluan kepada pihak ketiga. Pihak bank TIDAK PERNAH meminta maklumat peribadi melalui panggilan telefon.
Berdasarkan aduan terkini yang diterima oleh Bank Negara Malaysia, terdapat peningkatan dalam kejadian panggilan telefon oleh penipu kepada orang ramai yang tidak mengetahui mengenai kegiatan ini, bagi mendapatkan maklumat perbankan peribadi mereka dengan tujuan untuk mengambil wang daripada akaun mereka.
Berdasarkan siasatan oleh Bank Negara Malaysia, modus operandi terkini kegiatan penipuan ini adalah seperti yang berikut:
1. Mangsa menerima panggilan telefon dari sebuah 'bank perdagangan' meminta mangsa mengesahkan sesuatu transaksi kad kredit untuk pembelian barangan dari luar negeri sebagai contoh, dari Shanghai yang kononnya telah dicaj kepada kad kredit mangsa.
2. Apabila mangsa memberitahu penipu itu yang beliau tidak ada membuat transaksi berkenaan, penipu itu akan berpura-pura bersimpati dengan apa yang berlaku dan menasihati mangsa untuk membuat aduan dengan "Unit Kad Kredit Palsu" di Bank Negara Malaysia. Penipu itu akan memberikan nombor telefon "Unit Kad Kredit Palsu" kepada mangsa.
3. Apabila mangsa menghubungi nombor telefon berkenaan, mereka akan disambut oleh sistem pesanan suara automatik yang menyatakan tempat itu sebagai Bank Negara Malaysia, dan panggilan tersebut kemudiannya dijawab oleh seseorang yang mendakwa dirinya sebagai pegawai Bank Negara Malaysia. Pegawai ini akan meminta maklumat berkaitan akaun perbankan dan kad kredit mangsa. Penipu itu kemudiannya, akan mengarahkan mangsa supaya memindahkan wang di kaunter kepada akaun pihak ketiga atas alasan untuk memastikan wang mangsa dilindungi.
4. Dalam kes lain, penipu akan meminta maklumat perbankan dan akaun kad kredit mangsa untuk membuat pindahan dana secara haram.
Untuk maklumat lanjut berhubung aktiviti penipuan kewangan, orang ramai boleh melawat laman Amaran Penipuan Kewangan di http://fraudalert.bnm.gov.my. Orang ramai juga boleh menghubungi atau melawat:
BNMTELELINK (Pusat Perkhidmatan Pelanggan)
Tel: 1-300-88-5465
Faksimile: (03)2174 1515
E-mel: bnmtelelink@bnm.gov.my
Untuk menghantar pertanyaan melalui perkhidmatan SMS, sila taip:
BNM TANYA [pertanyaan/aduan anda] dan hantar kepada 15888*
(*Penghantar akan dikenakan caj oleh penyedia perkhidmatan telekomunikasi sebanyak RM01.5 bagi setiap mesej dan RM0.20 untuk menerima mesej)
BNMLINK (Pusat Perkhidmatan bagi Pengunjung)
Blok D, Bank Negara Malaysia
Jalan Dato' Onn
50480 Kuala Lumpur
(Waktu urusan: Isnin - Jumaat, 9:00 pagi - 5:00 petang)
Atau Cawangan BNMLINK di Bank Negara Malaysia Cawangan Johor Bahru, Pulau Pinang, Kuala Terengganu, Kota Kinabalu and Kuching

ABMConnect (Talian Persatuan Bank-Bank Dalam Malaysia) Tel: 1-300-88-9980