Tuesday, July 12, 2011

Isi Penting Karangan 2

PERANAN IBU BAPA/KELUARGA
1. Ibu bapa sendiri menjadi model/suri teladan yang paling sempurna dalam pelbagai hal dan perkara kepada anak-anak.
2. Ibu bapa mencurahkan kasih sayang dan sentiasa mengambil berat terhadap kebajika dan keselamatan anak-anak.
3. Ibu bapa memberikan pelbagai jenis ilmu dan pendidikan kepada anak-anak seperti pendidikan keagamaan, pendidikan keselamatan jalan raya, pendidikan kepenggunaan dan sebagainya.
4. Ibu bapa sentiasa memberi inspirasi, dorongan serta sokongan moral kepada anak-anak.
5. Ibu bapa sentiasa mengawasi tingkah laku dan pergerakan anak-anak terutamanya aspek rakan sebaya.
6. Ibu bapa menyediakan segala keperluan dan kemudahan yang diperlukan oleh anak-anak.
7. Ibu bapa harus mempunyai perhubungan yang akrab dengan anak-anak.
8. Ibu bapa harus memberi kebebasan yang diperlukan dan kebebasan bersuara keapada anak-anak.
9. Ibu bapa perlu meluangkan lebih banyak masa untuk membimbing dan mendidik anak-anak di rumah.
10. Ibu bapa harus berkongsi pengetahuan dan pengalaman serta mendedahkan anak-anak kepada perkembangan semasa.

1 comment: