Tuesday, November 15, 2011

Bahasa Melayu SPM 2011

Bahasa Melayu Kertas 1 (1103/1) Tahun 2011

Bahagian A (30 markah)
Lihat grafik dengan teliti. Huraikan pendapat anda tentang faedah-faedah belajar berkumpulan. Panjangnya huraian hendaklah antara 200 hingga 250 patah perkataan.
 • Suasana belajar yang menyeronokkan
 • Berkongsi ilmu
 • Memupuk semangat kerjasama
Bahagian B (100 markah)
Pilih satu daripada soalan di bawah dan tulis sebuah karangan yang panjangnya lebih daripada 350 perkataan.
 1. Setiap individu perlu mempunyai wawasan untuk mencapai cita-citanya. huraikan usaha-usaha yang perlu dilakukan untuk merealisasikan cita-cita anda.
 2. Perlakuan negatif seperti pergaulan bebas, merokok dan melepak dalam kalangan remaja semakin membimbangkan semua pihak. Huraikan peranan keluarga bagi menangani masalah ini.
 3. Anda telah menyertai pertandingan syarahan di sekolah anda. Tajuk syarahan anda ialah 'Perpaduan Rakyat Asas Kemajuan dan Kemakmuran Negara'. Tulis syarahan anda itu selengkapnya.
 4. Kemajuan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) membolehkan masyarakat dunia kini berkomunikasi dan memperoleh pelbagai maklumat dengan mudah, cepat dan murah. Bincangkan.
 5. Cari olehmu akan sahabat,
  Yang boleh dijadikan ubat.
  Cari olehmu akan kawan,
  Pilih segala orang setia kawan.
  Petikan gurindam di atas menjelaskan kepentingan memilih sahabat. Huraikan pendapat anda tentang ciri-ciri sahabat yang baik.
Bahasa Melayu Kertas 2(1103/2) Tahun 2011
Soalan 1 - Rumusan - Kepentingan bahasa kebangsaan dan masalah-masalah yang dihadapi untuk memperkasakan bahasa kebangsaan.
Soalan 2 (b) -Drama Cempaka Berdarah (HR)
Soalan 2 (c) -Hikayat Dua Geliga Hikmat (DB)
Soalan 2 (d) -Pantun Enam Kerat (DB)
Soalan 3 (a) -cepumas, halaju, jejantas, jenama, pawagam, dan purata
Soalan 3 (b) -Ayat majmuk (3 ayat)
Soalan 4 (a) -Huraikan perwatakan watak utama dalam novel tersebut.
Soalan 4 (b)-Jelaskan 2 persoalan dlm sebuah novel yang telah anda pelajari.

No comments:

Post a Comment