Sunday, March 10, 2013

MEMBIASAKAN YANG BETUL, MEMBETULKAN YANG BIASA

Bil
Salah
Betul
Catatan
1
Semua permohonan mesti sampai selewat-lewatnya pada minggu depan bagi memudahkan ianya diproses oleh pihak JPA.
Semua permohonan mesti sampai selewat-lewatnya pada minggu depan bagi memudahkan
permohonan diproses oleh pihak JPA.
Ianya tidak boleh dianggap
sebagai kata ganti diri seperti it dalam bahasa Inggeris.
2
Gotong royong
Gotong-royong
Kata berganda, dieja dgn
tanda sempang.
3…mengucapkan terima kasih
di atas kehadiran semua.…mengucapkan terima kasih atas kehadiran semua...
Di atas untuk hal-hal yang fizikal dan boleh disentuh atau dilihat.Contoh: Di atas meja...


Untuk hal-hal yang abstrak, lebih tepat kata sendi atas. Contoh:  Mengambil kesempatan atas kelemahan…
4
…bersandarkan kepada
keperluan…
…bersandarkan keperluan…
Tidak perlu ada kata sendi
kepada
5
dari 250 unit kepada 300
unit…
…daripada 250 unit kepada 300 unit…
Padanan yang tepat
....dari… ke ....
....daripada…kepada

Sumber : http://guruselamanya.wordpress.com

No comments:

Post a Comment