Thursday, August 11, 2011

Pendidikan Maya


FOKUS SPM 2011

Tema: Pendidikan Maya

Kata Kunci: Kepentingan
Format: Umum


(AR) Apakah maksud pendidikan maya? (AR) Pendidikan maya ialah pendidikan yang dijalankan melalui talian. (AR) Mereka yang ingin mengikuti pendidikan ini mestilah mempunyai kemudahan mengakses internet. (AA) Apakah kepentingan pendidikan maya ini?

(AT) Satu daripada kebaikan pendidikan maya ialah seseorang itu dapat melanjutkan pelajaran mengikut jadual sendiri. (AH) Hal ini akan memudahkan seseorang yang cacat atau telah bekerja untuk menyambung pelajaran. (AC) Sebagai contohnya, melalui talian internet seseorang itu boleh mendaftar atau mengikuti pelajaran dari mana-mana lokasi. (AP) Tegasnya, sistem pendidikan maya memberikan peluang untuk belajar kepada sesiapa sahaja.

Selain itu, (AT) pendidikan maya dapat menjimatkan masa seseorang. (AH) Hal ini dikatakan demikian kerana pelajar tidak perlu berkejar ke bilik kuliah. (AC) Sebagai contohnya, golongan yang telah bekerja menghadapi masalah untuk mengikuti pelajaran di bilik kuliah. (AP) Melalui pendidikan maya, mereka hanya perlu menghidupkan suiz komputer.

Seterusnya, (AT) kebaikan pendidikan maya ialah bahan-bahan pembelajarannya ialah disediakan dalam bentuk cakera padat atau boleh dimuatturunkan melalui laman web. (AH) Kaedah ini dapat menjimatkan penggunaan kertas sekali gus mengatasi pencemaran alam. (AC). Sebagai contohnya, semasa pelajar mendaftar, mereka akan dibekali dengan bahan-bahan pelajaran dalam cakera padat atau nombor pengenalan peribadi untuk mengakses laman web. (AP) Tegasnya, penggunaan cakera pada dan laman web bukan sahaja memudahkan pelajar, malah dapat menyelamatkan bumi daripada pencemaran.

Sebagai kesimpulannya,(Ayat Kesimpulan) pendidikan maya dapat memajukan sistem pendidikan di negara kita. (Ayat Pendapat) Pendidikan cara ini akan membolehkan lebih banyak rakyat Malaysia berpeluang untuk melanjutkan pelajaran pada peringkat yang lebih tinggi. (Ayat Harapan) Melalui cara ini juga, negara kita akan mencapai taraf negara maju dengan lebih cepat. Oleh itu, (Ayat Cadangan) semua rakyat perlu mengambil peluang untuk mengikuti pelajaran secara maya hingga peringkat tertinggi.

AA- Ayat Arah (kata tugas soalan)
AR- Ayat Rangsangan (kaitan tema dengan isu semasa)
AH- Ayat Huraian (Mengapa, bagaimana, bila, siapa)
AC- Ayat Contoh (contoh yang berkaitan)
AT- Ayat Topik (idea utama)
AP- Ayat Penegas

Sumber : http://panitiabmsmkss.blogspot.com

No comments:

Post a Comment