Saturday, July 7, 2012

SEPULUH PERKARA


10 perkara yang menyebabkan seorang guru menangis atau sekurang-kurangnya berasa ingin menangis….atau menangis dalam hatinya.

  1. Jika dia tidak dapat mengajar pelajarnya memahami atau mengerti apa yang diajarkannya.
  2. Jika dia menyaksikan pelajar-pelajarnya gagal dalam ujian, tidak lulus dalam mata pelajaran yang diajarkannya. Kesedihan ini akan terasa begitu mendalam jika pelajar-pelajarnya gagal di dalam menghadapi “ujian kehidupan”.
  3. Jika dia melihat pelajarnya gagal dalam hidup dan kehidupannya.
  4. Jika guru itu tidak bisa membuat muridnya lebih baik daripada dirinya.
  5. Jikia dia tidak bisa membuat muridnya lebih pandai daripada dirinya.
  6. Jika dia tidak boleh mengajar para pelajarnya lemah lembut dalam bertutur kata, bersikap matang, arif dalam memilih, dan bijaksana dalam membuat keputusan.
  7. Jika dia melihat atau mendengar muridnya terlibat di dalam dunia hitam, seperti jenayah, penagihan dadah dan kesalahan lain seumpamanya.
  8. Jika dia melihat pelajarnya menjadi insan yang dijauhi masyarakat, seperti, penzina, curang, pecah amanah, terlibat dengan rasuah, terlibat dalam bidang maksiat seperti pelacuran dan seumpamanya.
  9. Jika ilmu yang diajarkannya hanya dihafal sekadar untuk lulus dalam peperiksaan tetapi tidak diaplikasikan dalam kehidupan nyata.
  10. Jika ilmu yang diajarkannya disalahgunakan, atau dengan kata lain, ilmu yang diajarkannya digunakan untuk tujuan kejahatan seperti menipu. merompak, menganiaya dan membunuh insan lain.

No comments:

Post a Comment